Tượng Quan Công

2.500.000

Giá liên hệ

Quan Công tức là Quan Vũ, tựVân Trường, là một hổ tướng kiêu hùng thời tam quốc. Gắn liền với ông là thanh đại đao có tên “Thanh Long Yển Nguyệt”. Ở đây, tuy đang ngồi đọc sách nhưng pho tượng vẫn hiện lên khí khái hiên ngang của bậc võ tướng.Tác phẩm đã xây dựng những nét đặc trưng, độc đáo về vị Hán Thọ Đình Hầu này như : chòm râu dài đẹp, mắt phượng mày tằm quắc thước. Bức tượng đồng này đã và đang được nhiều người ưa chuộng sử dụng.