Tượng Phật Bà Quan Âm

2.200.000

Giá liên hệ

Tượng Phật Bà Quan Âm mang nhiều ý nghĩa tâm linh. Vị bồ tát hiện thân của đức từ bi để cứu độ chúng sinh, đặc biệt là trong các nạn lửa, nước, quỷ dữ và đao kiếm. Phật quan âm đại từ đại bi luôn an ủi, nhắc nhở, khuyên răn, đem lại nguồn an vui cho tất cả chúng sinh.