Tượng Dê (Size Lớn)

6.750.000

Giá liên hệ
là loài vật có ý nghĩa tinh thần phong phú và giá trị biểu tượng cao. không những gần gũi mà quan trọng, tạo ra những ảnh hưởng mạnh mẽ, đa dạng, tích cực tới đời sống văn hoá của nhiều nước.
Là linh vật thứ tám trong cung Hoàng đạo,  được tôn sùng bởi trí khôn, trí sáng tạo và tinh thần không chịu khuất phục. Món quà là biểu tượng cho sức mạnh và uy đức như lời chúc một năm mới nhiều sức khỏe, may mắn và thành công, tài lộc.