Tượng Ảnh Đức Mẹ Bồng Con

Giá liên hệ

Tượng Ảnh Đức Mẹ Bồng Con không những thể hiện Tình Yêu thiêng liêng cao quý của Mẹ Maria đối với Chúa Giêsu Hài Đồng mà còn thể hiện tình yêu của Mẹ với nhân loại không có gì sánh bằng.